industri nyheter

Finned Tube Industrial Radiator

2021-08-11
Faktorer att notera när du väljer industriella flänsrörsradiatorer:
1. Om radiatorns arbetstryck uppfyller systemtryckskraven och uppfyller relevanta produktstandarder.
2. Flansrörsradiatorn för civilt bruk måste vara ren och vacker till utseendet.
3. Företag med hög damm- eller hög dammbeständighet kan använda en kylare som är lätt att rengöra.
4. I en korrosiv miljö måste radiatorn använda en produkt med stark korrosionsbeständighet.
5. Vid användning av aluminiumflänsrörsradiator, bör invändig korrosionsskyddande aluminiumflänsrörsradiator användas, och uppfylla produktens vattenkvalitetskrav.
6. När du väljer radiator kan du välja en vanlig flänsrörsradiatortillverkare, som Tenda General, som har bra service efter försäljning, vägleder installation och lätt värmer.

Industriella radiatorer (förkortat radiatorer, även känd som radiatorrör) är huvudutrustningen i värmeväxlare, såsom kylluft med köldmedium, uppvärmning av luft med värmemedium eller återvinning av spillvärme från luft med kallt vatten. Passera i högtemperaturvatten, ånga eller högtemperaturvärmeöverföringsolja för att värma luften, låt saltvatten eller lågtemperaturvatten för att kyla luften. Industriella radiatorer kan användas i stor utsträckning inom lätt industri, konstruktion, maskiner, textilier, tryckning och färgning, elektronik, livsmedel, stärkelse, medicin, metallurgi, beläggning och andra industrier inom varmluftsuppvärmning, luftkonditionering, kylning, kondensering, avfuktning, torkning, etc. .

Funktioner hos spiralflänsrör:

1. Öka värmeöverföringsytan utanför röret? Förbättra värmeöverföringseffektiviteten. Det spiralförsedda flänsröret utökar värmeöverföringsområdet utanför det släta röret. Därför är dess konvektiva värmeöverföringsyta sammansatt av två delar: den expanderade ytan och den släta rörytan. I fallet med samma volym, är dess värmeväxlingsarea flera gånger större än ett rent rör? Därför förbättras värmeväxlingskapaciteten på utsidan av röret och värmeöverföringseffektiviteten hos värmeväxlaren avsevärt.


2. Den kompakta strukturen hos spiralfenrörsbunten ökar värmeväxlingsarean per volymenhet? Så jämfört med ljusrörsbunten är antalet rörrader i fenrörsbunten relativt litet, vilket kan minska värmeväxlingen när värmeväxlingen är densamma. Anordningens volym, så att strukturen är kompakt, och metallförbrukningen minskar.


3. Förbättrade värmeöverföringsförhållanden. Det spiralformade flänsröret genom sin yttre krökta strukturkanal gör att flödesgränsskiktet separeras och utvecklas periodiskt. Det minskar tjockleken på gränsskiktet och förkortar längden på det laminära gränsskiktet. Dessa är alla användbara för att förstöra gränsskiktet. Laminärt flöde bottenskikt? Så det spelar en roll för att förbättra värmeöverföringen.


4. Minska flödesmotståndet för vätskan utanför röret och spara driftskostnader. I fallet med samma gasflöde på fensidan är motståndet för varje rad av spiralfenrörsbuntar större än motståndet för varje rad av ljusrör, men fenrörsknippet är bättre än ljusrörsknippets. . Värmeväxlingsarean för raderna ökar kraftigt. Under samma värmeväxlingsmängd kan antalet rader i rörbunten reduceras, så att värmeytans totala motstånd minskar.


5. Minska slitaget på värmeytan. I pannan som bränner fast bränsle, när den askhaltiga luften strömmar genom värmeytan, kommer stötar och skärande av värmeväxlingsytan att orsaka slitage på värmeytan, och mängden slitage är proportionell mot vätskehastighetens tredje potens. . . Eftersom värmeöverföringskapaciteten hos spiralfenrörsbunten förbättras, kan hastigheten för vätskan utanför röret minskas, vilket avsevärt minskar nötningen av värmeytan.